Filmik zmontowany z materiałów zebranych podczas testowania DoF (Depth of Field) kamery Canon XL1s